Coco Vlaanderen vzw - Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw
statutaire verkiezingen Sopabe

De vennoten B – suikerbietplanters Coco Vlaanderen vzw die leveren aan Iscal Sugar nv - zijn lid van ofwel de ledenkring West-Vlaanderen, ofwel de ledenkring Oost-Vlaanderen - Antwerpen - Vlaams-Brabant.

Elke vier jaar duiden deze  Ledenkringen per begonnen schijf van 70 leden één afgevaardigde aan in de Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vennootschap Sopabe. 

De laatste verkiezingen hadden plaats in 2013. Dit houdt dus in dat dit najaar opnieuw afgevaardigden moeten aangeduid worden.

Elk lid kan zich ten laatste tegen 15 september 2017 kandidaat stellen en ontving hiervoor per email of per post een uitnodiging.

Via onderstaande links kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement van Sopabe raadplegen.