Coco Vlaanderen vzw - Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw

TS verwerpt 
compromisvoorstel planters

Op 21 februari vond in aanwezigheid van 2 observatoren van de Regionale Ministers van Landbouw, Schauvliege en Collin, een beslissende vergadering plaats in het dossier van het post-quotum tussen de afgevaardigden van het Coördinatiecomité van de planters van Haspengouw en de directie van de Tiense.

Compromisvoorstel van planters om uit de impasse te geraken niet aanvaard door de Tiense!

Op 7 februari had het Coördinatiecomité de onderhandelaars een duidelijk mandaat toevertrouwd: om uit de impasse te geraken waren de planters bereid het voorstel van de Tiense te aanvaarden mits ze de volgende 4 garanties zouden krijgen:

1) dezelfde prijstabel als de Duitse planters

2) garanties voor het “eigen recht” voor de pulp

3) garanties voor de gelijke behandeling in het bijkomend contract van planters dicht of ver van de fabriek

4) garanties over het respect van de bietplantersstructuren bij de samenstelling van de Commissie voor de Verdeling van de Waarde.
 
Dit compromisvoorstel werd op 7 februari schriftelijk naar de directie van de Tiense gestuurd. (Voor meer duiding over de 4 voorwaarden: lees de Bietplanter of raadpleeg hem online op www.cbb.be )
De Tiense Suikerraffinaderij organiseerde de vergadering van gisteren om haar standpunt mee te delen: op de 4 voorwaarden kon niet worden ingegaan.

Aan planterszijde betreurt men het feit dat de Tiense het compromisvoorstel van tafel veegt. Voor de planters was het immers een grote toegeving om het voorstel van de Tiense, met de gekende knelpunten en onzekerheden, te aanvaarden in ruil voor 4 minimumvoorwaarden. 

De planters menen dan ook dat de Tiense alle kaarten in handen had om tot een interprofessionneel akkoord te komen. Het is een gemiste kans om de uitgestoken hand niet aanvaard te hebben.

De observatoren van de Ministers stelden vast dat er geen akkoord kon worden bereikt over de 4 voorwaarden.

De Tiense zal contracten uitsturen zonder interprofessionneel akkoord aan de basis.

Wat is mijn risico als planter?
De Tiense Suikerraffinaderij deelde op de vergadering mee dat ze deze week nog contracten zal uitsturen. 
De observatoren van de Ministers herinnerden fabrikant en planters aan de bepalingen uit de GMO R 1308/2013 die stellen dat het niet mogelijk is om contracten uit te sturen zonder vooraf een Interprofessionneel Akkoord te hebben afgesloten
Ze benadrukten dat zowel de fabrikant die het niet-reglementair contract zou uitsturen als de planter die het ongeldige contract zou ondertekenen een inbreuk op de wetgeving zouden begaan en dus een boete zouden kunnen oplopen. 
Meer informatie voor het ondertekenen van het contract wordt u zo snel mogelijk meegedeeld.

Niet-akkoord vastgesteld: planters vragen arbitrage aan. 

Nu er in het bijzijn van de ministeriële observatoren werd vastgesteld dat het onmogelijk was om tot een akkoord te komen, zal het Coördinatiecomité van de Planters van Haspengouw, conform het mandaat dat hen werd toevertrouwd door de planters , Vlaams Minister Schauvliege en Waals Minister Collin officieel aanschrijven om de arbitrage op te starten.