Coco Vlaanderen vzw - Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw

pulp 2017/18


Coco Iscal en Iscal stelden de pulpwaarde voor de campagne 2017/2018 vast op 4 Euro per ton netto bieten, met een mogelijke aanpassing van 0,25 Euro i.f.v. de markttoestand begin september. 

met een DS-gehalte van 22,5 % bedraagt de pulpprijs bijgevolg 23,31 Euro/ton of 24,47 Euro/ton. 
 
Planters die uitsluitend hun “binnen recht” afnemen betalen alleen de pers- en eventuele vervoerskosten.
 
In het "rekenblad pulp" bereken je de kostprijs van de pulp bij verschillende droge stofgehaltes. 

Tevens bereken je er je hoeveelheid pulp "binnen recht". 

download hier het "rekenblad pulp Iscal 2017"