Coco Vlaanderen vzw - Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw
ISCAL zoekt planters uit 1999 en 2000 om de destijds teveel betaalde productieheffing te kunnen terugstorten

Bijna twee decennia terug betaalden de toenmalige planters teveel “productieheffing”. Een arrest van het Hof van Justitie van begin 2017 verplicht de terugbetaling ervan.

Afhankelijk van de fabriek waar men destijds leverde zal nu 0,89 tot 1,06 Euro per ton quotum waarover men toen beschikte terugbetaald worden; deze bedragen moeten nog definitief bevestigd worden door de FOD Economie.


Behoort u tot de groep planters die destijds actief was en hebt u nog niets ontvangen, dan kan u een email en desgevallend het aanvraagformulier sturen naar r.vangaever@iscalsugar.be, waarna alles in gereedheid kan gebracht worden voor de terugbetaling.